Szerződés tervezet

3 változat közül lehet választani.

A változat:

Munkanapon (2*4 nap), napi 8 órában megtartva.

Előnye: Gyorsan lefutó intenzív képzés biztosít.
Hátránya: Nehéz a termelés folyamosságát fenntartani.
Napi 8 órás képzéshez a fizikai dolgozók nincsenek hozzászokva.

B változat: 2 csoport esetén

Munkanapon (2*4 nap), napi 2*4 órában megtartva.
Előnye: A napi termelést nem zavarja. A délutános műszak oktatása a műszak előtt 10-12 óra között. A délelőttös műszaké pedig a műszakjuk után  14-18 óra között.
Hátránya: Kis létszámú üzem esetén a 2 tanfolyam fajlagosan drágább. Ilyenkor a javaslatunk, hogy egy közelben lévő másik műanyagos üzemmel összefogva rendeljék meg.

C változat:

Szombati napokon ( napi 8 órában) megtartva.
 Előnye, nem zavarja a napi termelést.
 Hátránya: A résztvevőknek 2 hónapig nincs szabad szombatjuk.
 Napi 8 órás képzéshez a fizikai dolgozók nincsenek hozzászokva.
 

Szerződés fröccsöntő tanfolyam tartására

 

 

amely létrejött egyrészről a

Cég neve:         

Címe:                         

Cégjegyzékszáma:     

Adószáma:                 

Bankszámlaszáma:    

Képviselője:               

mint megrendelő – a továbbiakban Megbízó

 

másrészről a

Cég neve:                   Műanyagipari Mérnökiroda Kft.

Címe:                          1106 Budapest, Juhász u.45.)

Cégjegyzékszáma:      01-09-864882

Adószáma:                  13623584-2-42

Bankszámlaszáma:      10700581 69823574 51100005

Képviselője:                Jakab József ügyvezető igazgató

mint vállalkozó – továbbiakban Megbízott

 

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre.

 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott x órás Műanyag-fröccsöntő tanfolyamot tart a Megrendelő dolgozói részére, a Megrendelő pedig ezért díjat fizet.
 2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott x órás Műanyag-fröccsöntő tanfolyamot tart a Megrendelő dolgozói részére, a Megrendelő pedig ezért díjat fizet.
  • Helyszín:   xxxxxxxx.   (megrendelő telephelye)
  • Időpont:    2019.xx. yy  megegyezett időpontokban
  • Fizetés      Átutalással 8 napos határidővel
  • Oktatási tematika:  1.sz. melléklet
  • Részvevők száma: max. 12 fő
 3. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által kért szolgáltatásokat teljesíti.
 4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót – maradéktalan teljesítés esetén az alábbi díjazás illeti meg: xxxxxxxx Ft+Áfa
 5. A Megrendelő köteles a vállalkozót megillető díjazás összegét a Vállalkozó által kiállított számla ellenében a maradéktalan teljesítést követően 8 napon belül átutalással megfizetni.
 6. Vállalkozó a munka elvégzésére a Megrendelő székhelyén, illetve telephelyén, vagy a Megrendelővel közösen, annak partnere telephelyén köteles – a fenti vállalás teljesítése céljából –az előzetesen és közösen megállapított napokon jelen lenni, és az elvégzendő munkákat teljesíteni. Vállalkozó részére Megrendelő a szükséges munkavégzési feltételeket biztosítja.
 7. A Megbízott biztosítja a képzésben résztvevők részére az előadások diajegyzékét egy példányban, melyet a Megbízó sokszorosít.
 8. A Megbízó kötelezettsége a résztvevők megjelenésének, oktatási helységnek (projektor, Flipchart) és az üzemi gyakorlathoz szükséges feltételek biztosítása.
 9. Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését ellenőrizni. Utasításait a Vállalkozó köteles figyelembe venni, illetve teljesíteni, az érvényes Munkavédelmi- és Tűzvédelmi előírásokat köteles betartani.
  A Megrendelő szakszerűtlen utasítása ellen a Vállalkozó tiltakozhat, amennyiben ahhoz a Megrendelő továbbiakban is ragaszkodik, úgy annak kockázatát és következményeit a Megrendelő viseli.
 10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, saját kezükkel írták alá. Jelen szerződés két példányban készült.

 

 

 

 

Budapest, 2019………

 

 

 

            ……………………………………….                      ……………………………………

                                                                                                          Jakab József

                                                                                                Műanyagipari Mérnökiroda Kft.

 

 

A honlap cookie-kat használ. Részletek

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába. This website uses cookies: By continuing to browse this site you accept this policy.

Bezárás